Hold insektene unna!

Handle for å minimere – eller til og med helt forhindre – den årlige insektinvasjonen av hjemmet ditt. Følgende tre metoder gir effektiv beskyttelse mot insekter; det konkrete, det kjemiske og det tradisjonelle. Bruk en av metodene, eller enda bedre, kombiner alle tre for å skape et sterkt forsvar mot insektangrep.

Betong

En måte er å blokkere alle innganger til huset. Tette rundt vinduer (spesielt nede og i kjellere) tette sprekker i krypkjeller og på loft og erstatte slitte lister rundt dører. Dette hjelper ikke bare mot insekter, men senker også energiforbruket ditt. Sjekk om betongvegger rundt kjellervinduer har sprekker og reparer i så fall. Dobbeltsjekk alle myggnettvinduer og sørg for at de passer nøyaktig.

Ikke la dører stå åpne; det tar ikke mer enn et sekund for et insekt å krype eller fly inn. Hvis klasefluer – fluer som beveger seg sakte og danner svermer på vinduene og som kolliderer med deg når de flyr – nærmer seg, ta ut en fluesmækker eller heng fluepapir i nærheten av dører eller vinduer som står i solen.

Kjemisk

Hold insekter unna ved å spraye insektmiddel fra gulvet og minst 60 cm opp langs underlaget også på utsiden. Hvis du vil, kan du lage en bred barriere på 1,2-1,5 m. Et insektmiddel du drysser kan gi lengre beskyttelse enn et i flytende form.

Tradisjonell

Tradisjonelle beskyttelsesmetoder er en annen måte å hindre insekter i å invadere deg, ved å sørge for at insekter ikke trives på/i bakken rundt huset ditt og i huset.

  • Flytt planter vekk fra husfundamentet. Trim busker og trær slik at greiner ikke berører eller henger over huset, da de kan være veien inn for insekter som ikke hindres av de kjemiske barrierene.
  • Ikke oppbevar ved innendørs. Hold den unna husveggene og ikke legg den direkte på bakken. Mange insekter overvintrer i tre. Når veden er innendørs blir den varm og får insektene til å tro at det er vår og da kryper de ut.
  • Bruk nedløpsrør / avløpsrør for å lede bort regnvann fra hustuften. De fleste insekter trives i fuktighet. Hold husfundamentet tørt.
  • Rydd vekk steiner, visne blader, trebiter, planterester og lignende som insekter kan gjemme seg under. Dette er svært viktig for å hindre biller i å finne gjemmesteder og også livnære seg på andre insekter som er der.
  • Rydd bort vertsplanter for spesifikke insekter som plager deg. For eksempel. hvis almebladbiller invaderer hjemmet ditt hvert eneste år; vurder da å sage ned almetrær i ditt nærområde.
  • Hold kumlokk fri for blader og annet planteavfall som er hjemsøkt av edderkopper og kakerlakker.
  • Ikke la komposthauger være høyere enn 5-7,5 cm og være nærmere enn 15-20 cm fra hustuften. Det hjelper mot tusenbein.
  • Oppbevar dyrefôr i lukkede beholdere for å holde maur og kakerlakker unna. Rydd opp i matavfall og vann umiddelbart før det blir mørkt.
  • Slå av utendørsbelysningen om natten ettersom lys tiltrekker seg insekter, spesielt viktig når sirisser svermer.