Håndtering av larveangrep i plenen

4 min å lese
Dele

Larvene forvandles med tiden til biller som kryper opp av jorden for å sverme og legge egg, hvilket leder til enda flere larver.

De fleste billers livssyklus er ett år. Tiden for sverming varierer avhengig av art og region, men vanligvis kryper de fullvoksne billene opp av jorden, svermer og legger egg i løpet av to til tre uker før midtsommer.

Avhengig av jordens fuktighet og temperatur, tar det omtrent 2 uker for eggene å klekkes; fra midt på sommeren til sensommeren. Den nye generasjonen larver begynner å spise på gressrøttene rett etter klekkingen. Høysesongen for larvene er tidlig høst. Vanligvis holder larvene seg på cirka 7-8 cm dyp, men borer seg senere dypere ned før vinteren kommer.

Symptomer på at det finnes larver i plenen
Når plenen din begynner å bli grønn om våren, let etter brunfargede steder som ikke blir grønne. Disse stedene kan være tegn på at larver har spist opp røttene høsten før. For å kontrollere dette løfter du opp en liten bit av plenen. Om årsaken er larveangrep kommer den døde plenbiten til å rulles opp som en matte, eller så kan du dra opp gress og se at det ikke har noen røtter.

  • Uregelmessige flekker av dødt gress oppstår i den velvannede plen om sommeren eller tidlig høst. Undersøk plenen på måten beskrevet ovenfor.
  • Fugler eller mullvarper sliter i stykker din plen. De spiser larver og leter etter dem gjennom å grave i plenen. Disse dyrene spiser også meitemarker, så undersøk nøye at det virkelig finnes larver innen du behandler plenen med bekjempelsesmiddel.
  • Plenen din har blitt svampaktig. Iblant oppdager du det før de brune flekkene opptrer. Første tegn på at larver kan finnes i velvannede plener, er at de har blitt svampaktige.

En viss mengde larver er ok
Undersøk plenen din for å bekrefte om det finnes larver i den og ta rede på deres utbredelse. En frisk plen tåler uten videre et larveantall på 0-5 larver – og eventuelt helt opp til 9 per kvadratfot (cirka 30 x 30 cm).

Undersøk plenen på sensommeren gjennom å grave opp et flertall gressflekker på cirka 30 kvadratcentimeter og 5-10 cm dypt. Om det finnes levende larver kommer du til å se dem.

Følgende behandling anbefales:

  • 0–5 larver: Ingen behandling behøves.
  • 6–9 larver: En frisk plen trenger ingen behandling – unntatt hvis det finnes skadedyr som lever på larver og graver i plenen for å finne mat. På en vidstrakt plen vil du kanskje behandle de mest synlige og mest bruke delene, men ikke de bakre partiene. Men en mye brukt, sliten og mindre frisk plen trenger antakeligvis å behandles i sin helhet.
  • 10 eller flere larver: Ett så pass stort antall larver har antakeligvis forårsaket synlig skade på plenen. Bør behandles.

Behandling: Rett tidspunkt er det viktigste

Unge, ikke fullvoksne larver, er de som er mest følsomme for behandlingen. Det betyr altså at for de fleste sorter hvite larver er beste tiden for behandling rett etter at de er klekket og har starter å spise – dvs. fra midten av/sent på sommeren til tidlig høst.

Et kurativt produkt dreper eksisterende larver gjennom kontakt. Et forebyggende produkt dreper dem i løpet av en lengdre periode – de som finnes der når behandlingen skjer og de som klekkes senere i samme sesong. Ettersom det forebyggende produktet inneholder nitrogengjødsel, er det viktig å vanne etter behandlingen for å unngå sviskader på gresset.

Noen gode råd

  • Vann bekjempelsesmiddelet ned i plenen etter behandlingen. Vanningen hjelper middelet til å trenge ned i jorden og gjør også at larver som liker fuktighet, kryper oppover.
  • Hold et øye med naboens plen. Om en nabo har problemer med larver kommer trolig biller til å flytte over til ditt gress
  • Larver elsker fukt. De finnes mest i jord som stadig er fuktig. Billehunner legger heller egg i en velstelt plen, og larver utvikles også bedre i en slik, enn i en sliten og tørr. Tørre somre hemmer larvers tilvekst og t.o.m. hindreer at eggene klekkes.
  • Reparer bare flekker i plenen gjennom å så nytt gress.

Trim Plengjødsel

Drømmen om en vakker plen! Det er viktig med riktig grunnarbeid hvis du ønsker en flott plen. Ingenting er som å se barna løpe rundt på nyklipt gress om sommeren etter godt utført hagestell. Trim Plengjødsel er et velbalansert, langtidsvirkende produkt som er enkelt å spre, og som vil gi deg en sunn plen av god kvalitet. Produktet påføres tørr gressplen – gjerne rett før regnet kommer. Du bør også klippe gresset med jevne mellomrom for å ta vare på det gode grunnlaget. Når sommerferien kommer med late dager, er det bare å lene seg tilbake og nyte resultatet.

4 min å lese
Dele