Jordens innvirkning på plantene dine

3 min å lese
Dele

Ulike typer jord

Et frukttre trenger dyp og fruktbar jord; den må være fri for stillestående vann. Vanligvis trenger ikke røttene inn til en dybde på mer enn 60 cm og det er jordlaget som er viktigst for veksten til treet ditt.

De fleste jordtyper gir gode resultater og kan dyrkes med hell. Men med riktig behandling er det veldig enkelt å forbedre dem og dermed skape optimale forhold for å få frukttrær til å trives.

Egenskapene til en jord kan være svært forskjellige avhengig av størrelsen på jordpartiklene den inneholder. Det er hovedsakelig tre typer jord:

  • Litt gjørmete
  • Clayey
  • Veldig gjørmete

Jordtypen gjenkjennes av antall partikler og noen jordsmonn er en blanding av de tre typene. Den dominerende partikkelen bestemmer hvilken type jord det er og hvordan det er. For å dyrke jorda er det viktig å vite hvilken type jord den består av.

Ulike typer jord:

  • Grovkornet, sand- eller grusholdig jord. Jord som inneholder mye sand eller grus absorberer og slipper vann igjennom med letthet. Deres evne til å drenere raskt fører også til at næringsstoffer går raskt tapt og dette gjør den til en jord av dårlig kvalitet. Fersken- og aprikostrær kan dyrkes på denne typen jord.
  • Middels grov jord. Rik på humus (jord) som består av et organisk materiale fra nedbrutte dyre- og plantedeler og er svært viktig for en næringsrik jord. Den er utrolig fruktbar og enkel å jobbe med. Passer til alle typer dyrking, den er næringsrik og absorberer lett vann.
  • Tung kompakt leire. Denne jorda består hovedsakelig av svært små partikler som kan være 1000 ganger finere enn sand. Slike partikler danner lett komprimert jord som i tørre perioder lett tørker ut, blir harde og ofte sprekker. Når det regner, blir det gjørmete og tørker sakte. Det er vanskelig for luft og for plantenes røtter å trenge ned i slik jord, og hvis den ikke behandles er den ikke egnet for frukttrær.

Hvordan forbedre jorda

Uansett jordtype kan du endre dens natur og forbedre sammensetningen slik at den passer bedre til det du har valgt å dyrke.

For både sand- og gjørmete komprimert jord hjelper det å tilføre organisk materiale av typen hjemmelaget kompost, bladkompost kombinert med ny jord på overflaten og torv hvert år for å få bedre struktur og mer næringsrik jord.

Når du tilfører organisk materiale til sandjord bindes de sammen, noe som gjør at de bedre holder på vann og næring. Når du tilsetter organisk materiale til gjørmete jord, gjør det dem luftigere og gir bedre drenering. For best resultat bør sandjord behandles på senvinteren/tidlig vår og gjørmete jord om høsten/vinteren.

Hvordan gjenkjenne de forskjellige jordtypene

  • Sandholdig jord. Føles kornete, er vanskelig å komprimere eller lage en ball av, den kan ikke formes.
  • Middels grov jord. Føles myk og kan formes men har problemer med å holde formen, men holder på fuktigheten.
  • Tung kompakt leire. Formes lett og kan rulles til kuler når den er fuktig, er den veldig våt kan du klemme den som en svamp.
3 min å lese
Dele