Juridisk merknad og generelle bruksvilkår

Nettstedet www.seezon.no (heretter kalt «nettstedet») tilhører SBM Jardin (heretter kalt «SBM»).

Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger på det største alvor. Derfor forplikter vi oss til å behandle opplysningene dine i samsvar med gjeldende lovverk, inkludert Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av. 27. april 2016 (Personvernforordningen, heretter kalt «GDPR»).

Formålet med denne personvernerklæringen (heretter kalt «erklæringen») er å forklare hvilke av dine personopplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler dem og hvordan du kan benytte deg av rettighetene dine.

Erklæringen ble oppdatert 1. april 2024.

 • Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine?

SBM Jardin, med registrert adresse 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, og organisasjonsnummer 813 770 427, er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.

 • Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi behandler personopplysningene du oppgir til oss ved å fylle ut et skjema på nettstedets Kontakt-side eller FAQ-side. Når du fyller ut dette skjemaet, vil du se at noen av feltene er obligatoriske. Disse er merket med en stjerne. Hvis du ikke fyller inn informasjonen i disse feltene, kan ikke SBM behandle forespørselen din.

Vi samler også inn personopplysninger fra deg når du kontakter oss på e-post eller telefon via kontaktinformasjonen som finnes på Kontakt-siden.

Til slutt samler vi inn personopplysninger fra deg via informasjonskapsler på nettstedet.

Personopplysningene du kan oppgi til oss, inkluderer følgende kategorier: kjønn, fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer. Via informasjonskapslene kan vi samle inn informasjon om dato og tidspunkt for tilkobling, søkemotoren du brukte og IP-adressen din. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i avsnitt 7 i denne erklæringen.

 • Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine i den hensikt å besvare forespørselen din med all relevant informasjon og dokumentasjon du har bedt om, eller til andre formål du har kontaktet oss om. Du finner informasjon om hvorfor vi bruker informasjonskapsler på nettstedet, i avsnitt 7.

Vi behandler personopplysningene dine fordi vi har en legitim interesse av å gi deg alle svar og all informasjon som er nødvendig for å besvare forespørselen din. Når det gjelder informasjonskapsler, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av samtykke fra deg.

 • Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Informasjonssystemene våre er beskyttet mot uautorisert tilgang. Det er kun medlemmer av våre interne avdelinger som har tilgang til personopplysningene dine. De har kun tilgang til opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utføre arbeidsoppgavene sine, og de må logge inn med personlig innloggingsinformasjon eller på annen måte godkjennes for å få tilgang til opplysningene.

SBM har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot sletting, tap, endring, misbruk, skade samt uautorisert, ulovlig eller utilsiktet offentliggjøring.

 • Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Det følgende gjelder for tilgang til personopplysningene dine:

 • Interne SBM-ansatte kan få tilgang til opplysningene ved behov, men kun dersom dette er strengt nødvendig for at de skal kunne gjøre jobben sin.
 • Tredjeparts organisasjoner kan få tilgang til opplysningene ved behov. I slike tilfeller vil vi forsikre oss om at de har sikkerhets- og lagringstiltak for personopplysninger, og at de overholder personvernlovgivningen på samme måte som oss.
 • Personopplysningene kan bli sendt til land utenfor Norge. I slike tilfeller vil SBM forsikre seg om at denne internasjonale dataoverføringen er tilstrekkelig sikret. Sikkerhetstiltakene vi benytter for å beskytte slike overføringer, inkluderer EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser.
 • Dersom personopplysningene dine overføres til en statlig myndighet, vil vi informere deg om dette på overføringstidspunktet.

 • Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

SBM forplikter seg til å kun lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å gi deg informasjonen og dokumentasjonen du trenger. Når dette målet er nådd, blir opplysningene dine slettet.

 • Hvilke retningslinjer har SBM for informasjonskapsler?

Når du besøker nettstedet, kan informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer bli installert eller brukt til å få tilgang til informasjon på enheten din.

 • Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en informasjonsfil som lastes ned til enheten din (datamaskin, telefon e.l.) når du besøker et nettsted. Den inneholder en del informasjon om valgene og handlingene dine.

 • Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Vi bruker obligatoriske informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere slik det skal. Når du besøker nettstedet vårt for første gang, vil du bli bedt om å godta eller avvise bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som er strengt nødvendige for at nettstedet skal fungere slik det skal, krever ikke samtykke fra deg. Når det gjelder andre informasjonskapsler, kan du godta eller avvise disse. Du kan endre valgene dine når som helst ved å klikke på knappen «Informasjonskapsler» nederst på siden. Det nye valget vil tas hensyn til.

NavnTypeFormål
Google Tag ManagerFunksjonImplementering av et taggingssystem for enklere behandling av opplysningsrelatert informasjon
Google Analytics 4AnalyseAvgjørende for administrasjonen av nettstedet, setter oss i stand til å måle indikatorer som trafikk, mest viste produkter og de besøkendes geografiske posisjon
Google AdsAnnonserTjeneste som gjør det mulig for annonsører å kjøpe annonser eller bannere som skal vises på Google-sider
Google Conversion LinkerAnalyse  Muliggjør innsamling av klikkdata for effektiv måling av konvertinger
Google RemarketingRe-targetingVisning av bannerannonser på nettsteder når en internettbruker har vist spesifikk interesse for et produkt på et annet nettsted
Facebook PixelKonverteringssporingIdentifisere Facebook-besøkende, muliggjøre sporing av besøkendes handlinger på nettstedet og registrering av eventuelle konverteringer
HotjarLoggføring av økterLoggfører brukerens navigasjonsbane for å oppdage friksjonspunkter
 • Hvilke rettigheter har du?

Vi forplikter oss til å respektere dine rettigheter når vi behandler personopplysningene dine.

 • Rett til tilgang

Du har rett til tilgang, noe som betyr at du har rett til å få bekreftet hvorvidt vi behandler personopplysningene dine, samt annen informasjon. 

 • Rett til korrigering

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine, dvs. å korrigere opplysninger som er feil, ufullstendige eller utdaterte.

 • Rett til sletting

Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine dersom

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige til formålet vi har behandlet dem for
 • du trekker tilbake samtykket du har gitt oss til å behandle personopplysningene, og det ikke finnes noe juridisk grunnlag for at vi kan fortsette behandlingen
 • du motsetter deg at vi behandler personopplysningene dine i den hensikt å få deg som kunde
 • personopplysningene dine ikke behandles på en lovlig måte
 • personopplysningene dine må slettes for å overholde gjeldende lovverk

Hvis ingen av betingelsene ovenfor er oppfylt, kan SBM ikke etterkomme forespørselen din. Dette vil skje dersom vi er forpliktet til å beholde opplysningene dine for å overholde våre juridiske forpliktelser.

 • Rett til overføring av opplysninger

Du har rett til å kreve at vi overfører personopplysningene dine til deg eller en annen behandlingsansvarlig, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format.

 • Rett til å motsette deg behandling

Under bestemte omstendigheter har du rett til når som helst å motsette deg at personopplysningene dine behandles.

 • Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt, der dette samtykket utgjør grunnlaget for behandling av personopplysningene dine. SBM vil i slike tilfeller slutte å behandle personopplysningene dine, uten at dette har konsekvenser for tidligere prosesser du har samtykket til.

 • Rett til å definere direktiver for behandling av personopplysningene etter din død

Du har rett til å definere bestemte direktiver for lagring, sletting og kommunikasjon av personopplysningene dine etter din død. Disse instruksjonene vil kun gjelde for behandlingen som utføres av oss, og vil være begrenset til dette omfanget.

 • Hvordan kan du benytte deg av disse rettighetene?

For å benytte deg av rettighetene dine kan du kontakte vår personvernansvarlig på følgende e-postadresse: privacy@sbm‐company.com. Sammen med forespørselen må du sende en kopi av et ID-dokument (ID-kort eller pass). Dette brukes til å dokumentere identiteten din, slik at vi kan etterkomme forespørselen.

SBM forbeholder seg retten til å avvise ubegrunnede forespørsler i forbindelse med disse rettighetene. Dette gjelder også hvis forespørselen er overdrevet, herunder spesielt hvis den er gjentatt flere ganger. Hvis du, etter å ha kontaktet oss, føler at vi ikke har respektert rettighetene dine, kan du sende inn en klage til Nationell myndighet för utredning och åtal av ekonomisk brottslighet och miljöbrott i Norge Økokrim.