Timer til Myggfelle

En myggs daglige aktivitetsmønstre kan variere fra art til art. For å spare CO2 kan du redusere utslippet av CO2 til et minimum til to målrettede utslippstider ved å bruke BG-CO2 Timer. 

Tilgjengelige størrelser :
1 unit
Dele

Bruke når

Hvordan

j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke bruk