Slik holder du huset fritt for mus og rotter

6 min å lese
Dele

Når høsten og vinteren kommer, er det ikke bare mennesker som trekker innendørs for å holde varmen. Rotter og mus søker seg også inn i boliger når temperaturen begynner å synke. Og der det finnes mennesker, finnes det også rotter og mus. De vanligste oppholdsstedene deres er boliger, parker, kildesorteringer, søppeldynger og avløpssystemer. Men ettersom gnagere er svært tilpasningsdyktige dyr, kan de også leve og overleve overalt hvor det finnes mennesker. Vi gir deg gode råd for hvordan du blir kvitt mus i veggen eller rotter i kjelleren!

Vanlige tegn på mus og rotter i huset

Hvis du mistenker at det er gnagere i huset ditt, men ennå ikke har sett skadedyrene med egne øyne, kan det være vanskelig å avgjøre om det er snakk om mus eller rotter. Begge kan nemlig påføre den samme skaden på boligen din, selv om mus er dobbelt så små som rottene. I Norge er det hovedsakelig brunrotter, husmus og skogmus som tar seg inn i hjemme våre, og de liker seg godt i avløp, fuktige kjellere, inni vegger og på loftet. Det er ikke uvanlig å høre mus i veggen eller å finne muselort i boden eller på loftet. Det første tegnet på at du har gnagere i boligen er faktisk at du hører gnage- og løpelyder av mus og rotter i veggen. Du kan også finne spor etter avføring og urin, der særlig museurinen er svært merkbar. Mus drikker nemlig veldig lite vann, noe som gir dem en svært konsentrert og luktsterk urin. Mus tisser også litt her og der, mens rottene ofte har egne steder de gjør fra seg. Et annet vanlig tegn på at du har fått rotter eller mus i huset, er at du oppdager gnagemerker på ledninger og isolasjonsmateriale.

Hvilken skade kan rotter og mus gjøre?

Som navnet antyder, er gnagere dyr som gnager veldig mye. Og det er faktisk gnagingen som medfører de største skadene i boligen. Gnageskader opptrer vanligvis på ledninger, rør og isolasjonsmateriale, der avbitte strømledninger faktisk kan medføre brudd på strømnettet. I enkelte tilfeller kan også gnagingen medføre brann. Gnaging på vannrør kan på samme måte medføre vannskader i boligen. Rotter trives best i kjellere og krypkjellere, hvor de gnager lange gangsystemer og hulrom og etablerer egne reir. Her samles det dermed mat og søppel som etter hvert bidrar til vond lukt som kan være vanskelig å lokalisere for huseieren.

Er mus og rotter i huset farlig?

Mange forbinder mus og rotter med smittesykdommer, ettersom gnagere kan være bærere av både bakterier, smittestoffer og parasitter. På grunn av dagens gode hygiene, er det imidlertid sjelden at mennesker smittes av sykdomsbærende gnagere. Skulle du imidlertid finne store områder med avføring fra rotter og mus, bør du sørge for at partiklene ikke virvles opp i luften slik at de pustes inn. Stillestående vann kan også inneholde smittestoffer fra gnagere, og dermed bidra til sykdomsspredning. Risiko for slik smitte er imidlertid svært liten.

Forebyggende tiltak for rotter og mus

Det er mange ting du kan gjøre for å redusere faren for at mus og rotter tar seg inn i boligen din. Forebygging er viktig, og vi gir deg gode råd og tips for å sikre hjemmet ditt mot mus og rotter:

  • Tett alle hull og sprekker hvor mus og rotter kan ta seg inn i boligen. Sjekk sprekker i dører, grunnmur og vinduer. Det kan også være en god idé å plassere netting foran avløp og ventiler.
  • Rydd unna fuglemat som har havnet på bakken og sikre komposten som tiltrekker seg gnagere. Sørg også for at søppeldunkene dine er helt tette.
  • Rotter og mus liker å skjule seg i beskyttet terreng, og særlig rotter beveger seg langs faste løyper inntil husvegger og i høyt gress. Har du blomsterbed langs husveggen, bør du rydde i disse og fjerne planter, busker og trær hvor mus og rotter kan skjule seg. Klipp også gresset slik at de ikke kan skjule seg der.
  • Sørg for at det ikke finnes ubeskyttet mat i boder og kjellere, og at maten ellers i boligen er godt forseglet i tette beholdere. Både rotter og mus er altetende, og særlig rottene spiser alt de kommer over.
  • Unngå å stable ved og andre gjenstander langs husveggen, da dette er et godt skjulested for rotter og mus.

Effektive metoder for eliminering

Hvis mus og/eller rotter har kommet seg inn i huset ditt, finnes det flere effektive metoder for å eliminere gnagerne. Det første du kan prøve er tradisjonelle slagfeller, som plasseres i rom hvor du mistenker at mus eller rotter oppholder seg. Legg gjerne litt lokkemat i fellene, og kontroller fellene hver dag. Fjern eventuelle dyr som har gått i fellene og kast disse i restavfallet. Hvis du mistenker at det er mange gnagere i boligen din, anbefales bruk av musegift med åte. Dette bør imidlertid kun brukes hvis det er snakk om mange dyr. Ved bruk av musegift er det svært viktig at du plasserer den på steder hvor barn og kjæledyr ikke har tilgang.

Snap plastmusfelle

Musefeller er en svært effektiv og hygienisk metode for eliminering av gnagere. Vi tilbyr Snap plastmusefeller med langtidsvirkende åte, som kan betjenes med bare én hånd og hvor du ikke trenger å berøre steder hvor musen har vært i kontakt med fellen. Slike musefeller kan plasseres der du trenger dem, og kan også brukes med andre typer åte, som for eksempel rosiner, ost osv. 

Kvitt
Broditec mot mus

En enkel og effektiv åtestasjon til kontroll av mus innendørs. Det attraktive åtet er plassert i en låst åtestasjon, noe som innebærer at det ikke kreves direkte kontakt. ktiv åtestasjon til kontroll av mus innendørs. Det attraktive åtet er plassert i en låst åtestasjon, noe som innebærer at det ikke kreves direkte kontakt.

Hurtigvirkende musegift med åte

For effektiv eliminering av mange gnagere tilbyr vi også hurtigvirkende musegift som kan brukes innendørs, og som leveres bruksklar med pasta som åte. Broditec mot mus inneholder effektivt musemiddel med åte og åtestasjon hvor åtet er innelåst slik at du ikke kommer i direkte kontakt med den. Ved omfattende museangrep, plasserer du 50 gram åte i hver åtestasjon med 2 meters avstand. Ved begrensede angrep plasserer du 50 grams åte i hver åtestasjon med 5 meters avstand. Åtestasjonene bør inspireres hver andre eller tredje dag i oppstarten, og deretter kontrolleres ukentlig. Sjekk da om åtet er blitt spist, at stasjonene er intakte og fjern eventuelle døde dyr. Det beste resultatet med åte får du mellom april og august, men åtestasjon for rotte og mus kan brukes gjennom hele året.

Kvitt
Broditec mot mus

En enkel og effektiv åtestasjon til kontroll av mus innendørs. Det attraktive åtet er plassert i en låst åtestasjon, noe som innebærer at det ikke kreves direkte kontakt. ktiv åtestasjon til kontroll av mus innendørs. Det attraktive åtet er plassert i en låst åtestasjon, noe som innebærer at det ikke kreves direkte kontakt.

Elektriske musefeller

Du kan også bruke elektriske musefeller til å avskrekke gnagere med høyfrekvente lydbølger. Lyden er uhørbar for mennesker og ikke-gnagere, og brukes til å skremme bort mus og rotter. Elektriske feller for rotter og mus – også kalt rottejagere – er skånsomme og trygge alternativer til både gift og feller. De passer derfor utmerket for deg som har små barn og kjæledyr i huset. Elektriske musefeller kobles til vegguttaket, og bør stå på både om dagen og natten for å oppnå best effekt.

6 min å lese
Dele