2 min å lese
Dele

Våren er en sensitiv tid for hagen din – jorden er porøs, plantene er myke og været er uforutsigbart.

I mars/april, når temperaturen jevnlig er over 8 grader, begynner plenen å vokse litt etter litt. Du bør vente rundt to uker med å klippe slik at plenen får tid til å komme seg etter vinteren. En god rettesnor kan være når de første vårblomstene har tittet opp.

Etter en lang vinter er det også viktig å gjødsle plenen. Det vil styrke røttene og plenen vil komme godt i gang før den tunge vekstsesongen.
En vanlig hendelse er at plenen har fått mose, noe som i stor grad skyldes at den ikke har fått nok næring. Derfor er regelmessig gjødsling av plenen viktig.
Andre årsaker til mose kan være at gresset er klippet for kort, at området er skyggelagt for solen eller at jorda rett og slett er for kompakt.
Ikke prøv å rake ut mosen før den er behandlet da den bare vil spre sporer og gjøre ting verre.

Påfør Stroller PLUS Moss som effektivt bekjemper mosen under gjødsling. (Husk bare å bruke hansker ved håndspredning og unngå steinheller da de kan bli misfarget av jernsulfatet.) Mosen blir svart i løpet av en uke og etter en uke til når mosen har dødd er det bare å rive vekk restene om ønskelig …

Trim blå

Trim blå er en samgranulert grunngjødsel som inneholder de nødvendige makro- og mikronæringsstoffer plantene trenger for god vekst og utvikling. Samgranulert betyr at hvert enkelt gjødselkorn inneholder alle næringsstoffer og sikrer en jevn fordeling av disse. Trim blå tilføres flere ganger i løpet av vekstsesongen.

2 min å lese
Dele