Juridisk merknad og generelle bruksvilkår

Nettstedet www.seezon.no (heretter kalt «nettstedet») tilhører SBM Jardin (heretter kalt «SBM»).

Tilgang til og bruk av nettstedet er underlagt de følgende vilkårene samt vilkårene beskrevet i personvernerklæringen. Denne juridiske merknaden definerer vilkårene som gjelder for alle brukere av nettstedet. Bruk av nettstedet medfører uforbeholden aksept av den til enhver tid gjeldende juridiske merknaden samt personvernerklæringen.

SBM forbeholder seg retten til, når som helst og uten forvarsel, å fjerne eller endre enhver del av nettstedet. Alle brukere oppfordres derfor til å regelmessig lese SBMs generelle vilkår (dvs. den juridiske merknaden og personvernerklæringen) og merke seg eventuelle endringer som er gjort i disse.

 • Nettstedets redaktør

Firmanavn: SBM JARDIN

Registreringsnummer: 813 770 427

Kontoradresse: 60 Chemin des Mouilles, 69130, Ecully, France

Telefon: +46 40 41 81 81

Epostadresse: norway.info@sbm-company.com    

 • Publiserende direktør

Alexandre Simmler, administrerende direktør, SBM LIFE SCIENCE

 • Vertstjeneste:

Dette nettstedet drives av: Jaguar Network SAS

71 av. André Roussin – BP 50067 – 13321 Marseille Cedex 16 – Frankrike

Tlf.: +33 4 22 90 99 98

mediterranee@jaguar-network.com

 • Nettstedets innhold og lenker til andre nettsteder

SBM benytter alle tilgjengelige tiltak for å sikre at informasjonen som publiseres på nettstedet er korrekt og oppdatert, og forbeholder seg retten til å korrigere innholdet når som helst og uten forvarsel. SBM kan imidlertid ikke garantere at innhold fra tredjeparter er korrekt, komplett, sannferdig og oppdatert.

Informasjonen på dette nettstedet har som eneste formål å presentere SBM samt dets produkter og tjenester. Det stilles ingen garantier, verken uttrykkelige eller impliserte, for at informasjonen på nettstedet er komplett eller korrekt.

I tillegg kan SBM ikke påta seg noe ansvar (direkte eller indirekte) for eventuelle feil eller utelatelser i nettstedets innhold, eller enhver persons bruk av nettstedet.

SBM publiserer på nettstedet lenker til tredjeparts nettsteder som ikke dekkes av disse vilkårene. SBM kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller brukernes bruk av dette.

Dette nettstedet er kun beregnet for personlig og ikke-kommersiell bruk.

 • Utilgjengelighet av nettstedet

SBM vil benytte alle tilgjengelige tiltak for å sikre at nettstedet er tilgjengelig for brukerne til enhver tid. SBM kan imidlertid ikke holdes ansvarlig dersom nettstedet ikke er tilgjengelig, uansett årsak.

 • Personvern – informasjonskapsler

Klikk her for å lese om dette i personvernerklæringen.

 • Åndsverk

Den generelle strukturen og alle elementene på nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til varemerker, logoer, programvare, tekst, databaser, animerte og ikke-animerte bilder, lyder og kunnskap), uavhengig av om de er registrerte som varemerker eller annet, og uavhengig av om de er merket med symbolene ©, ™ eller ®, tilhører SBM eller tredjeparter som har samtykket til bruken. Dette gjelder også presentasjonen og innholdet i alle artikler, og generelt all informasjon som vises på nettstedet.

Det er forbudt å bruke, gjengi, presentere, endre, tilpasse, oversette, kopiere eller distribuere hele eller deler av nettstedet, uansett medium og prosesser som måtte benyttes.

Enhver bruk av hele eller deler av nettstedet som ikke er uttrykkelig godkjent av SBM, kan føre til sivilrettslig- eller erstatningsansvar for brukeren. SBM forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt mot enhver person som ikke respekterer dette forbudet.

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i dette dokumentet, er forbeholdt.

 • Begrenset ansvar

SBM har samlet den detaljerte informasjonen på dette nettstedet fra interne og eksterne kilder etter beste evne, i god tro og med behørig aktsomhet. SBM jobber kontinuerlig for å legge til ny informasjon og holde eksisterende informasjon oppdatert. Informasjonen på dette nettstedet har som eneste formål å presentere SBM samt dets produkter og tjenester. Det gis imidlertid ingen garanti eller påstand, verken uttrykkelig eller implisert, om at informasjonen på dette nettstedet er komplett eller korrekt. Vær oppmerksom på at informasjon kan være utdatert, selv om den var korrekt på publiseringstidspunktet. SBM anbefaler derfor at du kontrollerer enhver informasjon du finner på dette nettstedet, før du bruker den til noe. Du har selv ansvar for å kontrollere riktigheten av råd og informasjon du finner på nettstedet – spesielt når det gjelder sikkerhetsdatablader og tekniske spesifikasjoner – og våre produkters egnethet til din bruk og dine formål. Dersom du trenger råd eller anvisninger angående våre produkter og tjenester, kan du kontakte oss direkte. Brukere av dette nettstedet erklærer at de samtykker til å åpne nettstedet og dets innhold på egen risiko. I den grad det er tillatt ved lov, kan verken SBM eller tredjeparter som er involvert i å lage innhold til, produsere eller publisere dette nettstedet, holdes ansvarlig for skade eller personskade som oppstår som følge av tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, bruk eller manglende mulighet til bruk av nettstedet, eller bruk av informasjon publisert på nettstedet.

 • Informasjon gitt av brukere

Brukeren av nettstedet har eneansvar for riktigheten av innholdet og informasjonen vedkommende sender til SBM samt for å respektere alle tredjepartsrettigheter som kan omfattes av denne informasjonen. Brukeren samtykker til at SBM lagrer denne informasjonen og bruker den til statistisk analyse eller ethvert annet spesifisert forretningsformål i samsvar med gjeldende lovverk. I særdeleshet har SBM rett til å bruke innholdet på nettstedet, inkludert ideer, oppfinnelser, skisser, teknikker og ekspertise, til ethvert formål, for eksempel utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester, samt å reprodusere denne informasjonen og gjøre den tilgjengelig for tredjeparter, i samsvar med gjeldende lovverk.

 • Virus, hacking og andre lovbrudd

Brukerne skal ikke misbruke dette nettstedet ved å med overlegg innføre virus, trojanere eller annet skadelig materiale. Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til dette nettstedet, serveren som nettstedet er lagret på eller enhver server, datamaskin eller database som er tilkoblet dette nettstedet.

Brudd på denne bestemmelsen er å betrakte som en straffbar handling som SBM vil forfølge med tilgjengelige virkemidler. SBM vil anmelde alle slike brudd til politiet og opplyse dem om identiteten din. Dine rettigheter til bruk av dette nettstedet vil opphøre umiddelbart dersom du begår brudd på denne bestemmelsen.

SBM er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som forårsakes av angrep, virus eller andre teknologisk skadelige materialer som infiserer datamaskinutstyret ditt, programvare, data eller annet beskyttet materiale, som følge av din bruk av dette nettstedet eller nedlasting av materiale som er publisert på nettstedet eller andre nettsteder som er koblet til nettstedet.

 • Gjeldende lovverk

Innholdet på nettstedet er underlagt norsk lov, med utelukkelse av internasjonal privatrett. Eventuelle problemer med håndhevelsen og/eller tolkningen av disse vilkårene eller enhver gjeldende lovbestemmelse i forbindelse med dem, som brukeren og SBM ikke har kunnet enes om i minnelighet, skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til den kompetente domstolen i Oslo, også ved garantisaker eller ved flere saksøkere.

 • Internasjonale brukere

Nettstedet administreres og vedlikeholdes av SBM Life Science AB. Det er utelukkende utviklet for bruk i Norge. SBM kan ikke garantere at innholdet er gyldig utenfor Norge, herunder spesielt at produktene og tjenestene vil ha samme utseende og størrelse og at de tilbys med de samme betingelsene.

Hvis du besøker dette nettstedet eller laster ned innholdet på nettstedet fra et sted utenfor Norge, er du selv ansvarlig for å handle i samsvar med lovene som gjelder der du befinner deg. Produktene som er omtalt på dette nettstedet kan tilbys i emballasje med et annet utseende eller en annen størrelse, med merking som varierer fra land til land.

 • Kontakt

Klikk her for å kontakte oss.  

© SBM LIFE SCIENCE

Oppdatert: 1. april 2024

Med enerett.